Akte en Reglement.

Een splitsing in appartementsrechten geschiedt door een notariële akte. Deze splitsingsakte heeft een aantal elementen. Met name zijn van belang de kadastrale aanduiding, de verwijzing naar de bijbehorende splitsingstekening, de opsomming van appartementsrechten en de vaststelling van een splitsingsreglement.

Het splitsingsreglement is in veel gevallen gebaseerd op een door de KNB vastgesteld modelreglement. Op dat modelsplitsingsreglement worden een aantal aanvullingen en wijzigingen opgenomen in de splitsingsakte zelf.

De splitsingsreglementen zijn niet altijd eenvoudig te lezen, ze zijn vaak opgesteld in notarieel jargon. Omdat dat regelmatig tot onduidelijkheid leidt, is uitleg van een bepaling of regeling nodig. Die uitleg gaat volgens een juridisch stramien. De grammaticale uitleg van de bepaling staat voorop. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de context van de bepaling, de bewoordingen van de overige bepalingen in de akte en de inhoud van de overige bepalingen. Leidt dat niet tot een duidelijke uitkomst, dan kan nog gekeken worden wat de gevolgen van de uitleg zijn. Als het ene gevolg een zeer  logische uitkomst is van de uitleg en het andere gevolg niet, dan kan dat van invloed zijn op de uitkomst van de uitleg van de bepaling.

Het uitleggen van een bepaling van de splitsingsakte en/of het daarin opgenomen splitsingsreglement is bij uitstek een van mijn expertises. Daarvoor kunt u tegen een geringe kostenvergoeding bij mij terecht.

Hulp nodig? Neem dan gauw contact op: 06-15003207 of mail@schuursadvies.nl.

VVE-advies-logoSchuurs Advies is sinds begin 2015 een samenwerking aangegaan met VvE Advies. Daar krijgt u niet alleen juridisch advies, maar u kunt daar ook terecht voor bouwkundige inspecties, (aankoop-)keuringen, meerjarenonderhoudsplanningen en -begrotingen (MJOP) en installatietechnische hulp & advies.

Publicaties