Geen dakterras meer

Proces machtiging vergadering voor bestuur

Ik word regelmatig gevraagd op te treden als gemachtigde in kantonrechtprocedures. Er zijn -los van de inhoudelijk kant van een zaak- altijd ten minste twee punten die ik controleer, omdat beide punten een eenvoudige manier zijn om een zaak afgewezen te krijgen.

Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen – Wbtr – niet voor VvE’s

Op 1 juli 2021 treedt een nieuwe wet in werking, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze wet beoogt een meer uniforme regeling te geven voor de inrichting van het bestuur van (bijna) alle rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s). De nieuwe bepalingen brengen reuring in de wereld van verenigingen en stichtingen. Maar de Wbtr geldt niet voor VvE’s!