Wat doet een bestuur en hoe kan Schuurs Advies u daarbij helpen

Elke VvE bestuurder krijgt met een veelheid aan informatie en regelgeving te maken. Vaak is dit een mix van oude en nieuwe regelgeving, veelal in moeilijke taal of jargon geschreven. Voor een niet-professionele bestuurder kan dit onduidelijk of zelfs ondoorgrondelijk zijn. Schuurs Advies kan door jarenlange ervaring helderheid en duidelijkheid verschaffen en ondersteuning bieden.

Voorlichting

Schuurs Advies kan voorlichting geven aan het bestuur of aan de hele vergadering. Op (zeer) specifieke onderwerpen kan uitgebreid worden ingegaan, er kan een algemene inleiding in appartementsrecht gegeven worden. Uiteraard kan maatwerk verzorgd worden.

Vele mogelijkheden in ondersteuning

Ondersteuning van het bestuur wordt door Schuurs Advies geboden in de vorm van adviesgesprekken, coaching, tijdelijke waarneming van taken, voorlichting, bijstand voorafgaand, tijdens en/of na een vergadering of in de vorm van (dag-)voorzitterschap.

Opzetten en starten van een VvE

Bij de bouw van een appartementencomplex of als een gebouw in appartementsrechten wordt gesplitst moet de VvE ingericht worden.
De administratie moet opgezet worden:

 • begroting opstellen,
 • meerjarenbegroting opstellen,
 • de eerste uitgaven staan om de hoek of zijn al gedaan,
 • innen periodieke bijdragen,
 • register van eigenaars maken,
 • verzekeringen regelen.

Al met al een hoop geregel. Daarnaast komt oplevering van het complex eraan en zullen de eerste garantiegevallen om de hoek komen kijken. Veelal doet een eerste bestuur dat naast zijn eigen intrek in het appartementencomplex. Schuurs Advies kan een hoop zorgen en geregel uit handen van het bestuur nemen door ondersteuning en begeleiding in de startfase en desgewenst daarna.

Financieel gezond worden en blijven

Hoe staat het met de financiele gezondheid van uw VvE? Schuurs Advies licht de financiën voor u door, kan u vertellen hoe het ervoor staat en denkt met u mee. Ook kan Schuurs Advies een administratie opzetten en inrichten, een begroting opstellen en concept jaarstukken verzorgen. De VvE verkrijgt een onafhankelijk advies en duidelijkheid over de inkomsten en uitgaven en de financiele positie waarin de VvE verkeert.

Wordt de bijdrage op de juiste manier geïnd? Ook daar kijk ik met u mee. Onderzoek naar besparings- en bezuinigingsmogelijkheden kan ook uitgevoerd worden.

Eerste hulp bij vergaderen

Schuurs Advies beschikt over ruime ervaring inzake vergaderingen, zoals aan welke voorwaarden besluitvorming moet voldoen, zowel in algemene zin als bij specifieke besluiten. Ondersteuning en begeleiding bij de wijziging van de splitsingsakte hoort ook tot de mogelijkheden. Fysieke aanwezigheid en begeleiding op uw vergadering is voor Schuurs Advies geen probleem.

Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur van een VvE heeft een veelheid aan taken en verantwoordelijkheden. De belangrijkste zijn wel bekend:

 • administratie voeren (secretaris) en
 • financien beheren (penningmeester),
 • het onderhouden van contacten en
 • het zijn van boegbeeld en aanspreekpunt van de VvE (voorzitter)
 • en het onderhouden van het gebouw (technisch bestuurslid).

Deze verantwoordelijkheden zijn aan hen toevertrouwd door de gezamenlijk eigenaars, die graag zien dat hun eigendom goed wordt onderhouden en beheerd op een economisch voordelige manier. Goed planmatig onderhoud en beheer verzekert de eigenaars van waardebehoud. Daarbij maakt het niet uit wat de bestemming van een appartementsrecht is. Zowel groot-eigenaars die hun bezit verhuren als winkeleigenaars als woningeigenaars als eigenaars van parkeerplaatsen hebben baat bij planmatig gebouwbeheer.

De eigendom van de appartementseigenaars is geborgd in de splitsingsakte. Wat is er gemeenschappelijk of prive? Wat behoort tot de kosten en schulden die voor rekening komen van de gezamenlijk eigenaars? Op welke wijze moeten deze schulden en kosten worden weergegeven in de financiele stukken? Op welke wijze hebben eigenaars inspraak in het onderhoud en zeggenschap over hun eigendom? Het zijn nogal wat zaken die niet altijd eenvoudig uit de akte te halen zijn. Daarover kan Schuurs Advies persoonlijk en klantgericht duidelijkheid verschaffen.

Kritische blik

Meestal wordt de akte ongeveer gevolgd, maar als er een kritische eigenaar vervelende vragen stelt, komt het toch aan op een correcte uitleg van de akte en reglementen en het volgen van de regels. Dan is ondersteuning van Schuurs Advies een uitkomst. Schuurs Advies leidt het bestuur en de VvE naar rustiger vaarwater, waardoor problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen!

Benieuwd? Neem vandaag nog contact op, via de contactpagina.

VVE-advies-logoSchuurs Advies is sinds begin 2015 een samenwerking aangegaan met VvE Advies. Daar krijgt u niet alleen juridisch advies, maar u kunt daar ook terecht voor bouwkundige inspecties, (aankoop-)keuringen, meerjarenonderhoudsplanningen en -begrotingen (MJOP) en installatietechnische hulp & advies.

Publicaties