Het gebouw van een VvE wordt neergezet door een projectontwikkelaar. Bij elk nieuw gebouw zijn er altijd wel een aantal onvolkomenheden. Tijdens het bouwproces worden er keuzes gemaakt en sluipt er toch op sommige punten een verschil tussen de verwachtingen van de kopers en de realisatie door de projectontwikkelaar/aannemer.

Tijdens de levensduur van het gebouw heeft het gebouw onderhoud nodig. Als dit onderhoud niet naar wens van de VvE uitgevoerd wordt, kan een verschil van mening ontstaan over de kwaliteit van het onderhoud en de afspraken die daarover gemaakt zijn.

In beide gevallen kan ik een rol spelen. Niet alleen kan ik bijstaan in de conflictoplossing, maar ik kan ook duiden of de geschilpunten realistisch zijn en of het de moeite loont om dit met de aannemer op te pakken. Een inschatting vooraf van de zaak kan veel ellende en misverstanden voorkomen.

Verder kan ik de VvE bijstaan bij het aangaan van de overeenkomst met de onderhoudsbedrijven. Daarbij is niet alleen de puur juridische kant van zaken een aandachtspunt, maar juist ook het afstemmen van de verwachtingen van zowel de aannemer als de VVE. Dit kan na afloop ook veel geschillen voorkomen.

Schroom niet om contact op te nemen! Ik sta open voor uw vragen en ben u graag behulpzaam!

VVE-advies-logoSchuurs Advies is sinds begin 2015 een samenwerking aangegaan met VvE Advies. Daar krijgt u niet alleen juridisch advies, maar u kunt daar ook terecht voor bouwkundige inspecties, (aankoop-)keuringen, meerjarenonderhoudsplanningen en -begrotingen (MJOP) en installatietechnische hulp & advies.

Publicaties