Vergaderen en besluitvorming.

In veruit de meeste splitsingsaktes is een Vereniging van Eigenaars opgericht. In deze vereniging zal door de eigenaars van de appartementen besluiten genomen worden over onderhoud, besteding van de gelden, gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en prive gedeelten, toestemming verleend worden voor aanpassingen of het aanbrengen van zonneschermen en nog veel meer.

De bepalingen over besluitvorming zijn niet altijd even makkelijk te begrijpen en ze verschillen ook nog eens per modelreglement. Verder kunnen de eisen aan besluitvorming opgedeeld worden in twee onderdelen: eisen aan de totstandkoming en eisen aan de besluitvorming. Totstandkoming ziet op oproeptermijn en agenda (staat een punt er nu wel of niet op). Besluitvorming ziet op quorum en stemverhouding.

Wist u dat de voorzitter van de vergadering een belangrijke rol heeft bij de vaststelling van de uitkomst van een stemming? De voorzitter geeft duidelijk aan wat de uitkomst van een stemming is. Hij spreekt de uitslag uit. Indien niet direct geprotesteerd wordt, dan geldt deze uitslag. Bewijzen dat de stemmen niet goed geteld zijn, is achteraf zeer lastig.

Bij de vaststelling of een besluit is aangenomen, geldt het aantal uitgebrachte stemmen. Dit zijn de expliciete vóór of tegen stemmen. Blanco stemmen, stemonthoudingen of ongeldige stemmen worden niet meegeteld bij het aantal uitgebrachte stemmen. In het splitsingsreglement is aangegeven wanneer een besluit is aangenomen. Voor veel besluiten geldt een volstrekte meerderheid: er moeten meer vóór dan tegen stemmen zijn uitgebracht. Maar voor zwaarwegende besluiten of besluiten met een groot belang is vaak een verzwaarde stemverhouding voorgeschreven. Voor welke besluiten dit geldt, moet in het splitsingsreglement gekeken worden.

Heeft u hulp nodig bij vergaderingen en besluitvorming? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Neem contact op met al uw vragen op 0615003207, of per e-mail: mail@schuursadvies.nl. Graag hoor ik van u!

VVE-advies-logoSchuurs Advies is sinds begin 2015 een samenwerking aangegaan met VvE Advies. Daar krijgt u niet alleen juridisch advies, maar u kunt daar ook terecht voor bouwkundige inspecties, (aankoop-)keuringen, meerjarenonderhoudsplanningen en -begrotingen (MJOP) en installatietechnische hulp & advies.

Publicaties