Weg dakterras

In 1992 heeft een VvE een eigenaar toestemming gegeven op het dak een dakterras aan te brengen. In 2019 heeft de VvE de toestemming ingetrokken. In hoger beroep bekrachtigd het hof de uitspraak van de rechtbank, dat de vergadering de toestemming mocht intrekken.

Toestemming verleend

De VvE heeft in 1992 aan de eigenaar van een appartement toestemming verleend om het dak van het ondergelegen appartement te gebruiken als dakterras, onder voorwaarde dat als de omstandigheden daar aanleiding toe geven de toestemming weer kan worden ingetrokken. Met gebruikmaking van deze toestemming is een zonneterras gebouwd op het dak, met huisje en aanhorigheden. De huidige eigenaar heeft het terras overgenomen van de vorige eigenaar.

Toestemming ingetrokken

In een vergadering van eigenaars in 2019 heeft de VvE het besluit genomen om de toestemming voor het zonneterras in te trekken. Daartegen heeft de eigenaar een verzoekschrift ingediend om het besluit nietig te verklaren danwel te laten vernietigen. De rechtbank heeft zijn verzoek afgewezen.

Bij het hof werpt de eigenaar ten eerste op, dat door te verwijzen in de toestemming voor de bouw van een zonneterras naar artikel 9 lid 2 van het modelreglement 1973 er statutaire toestemming gegeven is voor het hebben en houden van een prive ruimte, een woning. Het hof oordeelt dat er sprake is van het verlenen van een gebruiksrecht op het gemeenschappelijke dak, maar niet voor een statutaire wijziging, waardoor er een prive gedeelte ontstaan zou zijn.

Belangenafweging

Ten tweede vindt de eigenaar dat de rechtbank teveel waarde heeft toegekend aan de belangen van de VvE en te weinig aan zijn belangen. De VvE heeft, zo blijkt uit de uitspraak, een schrijven van de gemeente ontvangen, waarin is aangegeven dat er geen vergunning is verleend voor het zonneterras en dat er een handhavingstraject is opgestart of zal worden opgestart. De VvE mag dat als argument gebruiken om de toestemming voor het dakterras/zonneterras in te trekken. De rechtbank heeft geoordeeld dat de belangenafweging die de VvE heeft gedaan, goed is en het hof is het daarmee eens.

De eigenaar werpt ook nog op dat het dakterras en alles wat daarop staat (zoals het houten huisje en de vlonders) van hem is. De waarde van het terras is ongeveer €40.000,00, zo stelt de eigenaar. Deze twee argumenten worden in het licht van het ontbreken van een vergunning te licht bevonden om een andere belangenafweging te maken.

Inmiddels is ruime tijd verstreken (sinds het bericht van de gemeente en het besluit van de vergadering) en de eigenaar had alles in het werk kunnen stellen om het een en ander alsnog te legaliseren, maar heeft dat niet of onvoldoende gedaan. Het inschakelen van een architect die hierover heeft geadviseerd is niet voldoende om uitstel te verlenen of, in dit stadium van de procedure te oordelen dat de VvE een onredelijke afweging heeft gemaakt.

Conclusie

Regelmatig wordt toestemming verleend voor een dakterras. Als dat gebaseerd wordt op een vergaderbesluit is het ‘slechts’ een gebruiksrecht en kan de toestemming weer ingetrokken worden. In dit geval was het ontbreken van een vergunning doorslaggevend.

Hulp nodig?

Hulp nodig bij het aanvragen of verlenen van toestemming voor een dakterras? Neem contact met mij op, 06 1500 3207 of mail@schuursadvies.nl.

Besproken uitspraak: Hof Den Bosch, 28 november 2021, vindplaats ECLI:NL:GHSHE:2021:3476