Geld en de VvE.

Uiteindelijk draait ook bij de VvE veel om de bekostiging van het onderhoud van het gebouw. Hoe is de bekostiging van dat onderhoud geregeld. Wie betaalt waaraan mee? En is de verdeling wel eerlijk?

In het splitsingsreglement is opgenomen aan welke kosten een eigenaar verplicht is bij te dragen. Veelal is dat in notarieel jargon opgesteld. Datzelfde geldt voor de kostenverdeling. In welke verhouding zijn de eigenaars verplicht bij te dragen. En op welke grondslag is dat gebaseerd?

Verder staat ook wie beslist over onderhoud en de bekostiging daarvan. Veelal wordt aangenomen dat de vergadering het budget vaststelt en dat het bestuur verder alle ruimte heeft om het onderhoud uit te voeren, maar dat is niet juist. In tegenstelling tot veel sportverenigingen en andere verenigingen is de hiërarchie in een Vereniging van Eigenaars anders. Bij een VvE is de vergadering van eigenaars wel degelijk het hoogste orgaan. Dat houdt mede in dat de vergadering dwingende aanwijzingen kan geven aan het bestuur over de wijze waarop de bestuurstaak uitgevoerd moet worden. De keuze welke offerte geaccepteerd wordt en onder welke voorwaarden is wel degelijk een beslissing die bij de vergadering ligt. De vergadering kan uiteindelijk die keuze aan het bestuur overlaten, maar dat is niet zo vanzelfsprekend als veel eigenaars denken. Daarbij wil ik wel opmerken dat bestuurders vaak het beste voorhebben voor de vereniging.

Hoe zit een begroting in elkaar en op welke wijze dient over de uitgaven verantwoording aan de vergadering afgelegd te worden? Twee vraagstukken waarbij ik het bestuur en de vereniging kan bijstaan.

Hulp nodig? Vragen? Neem gerust contact op, via telefoon (of FaceTime of WhatsApp) 06-15003207 of via e-mail mail@schuursadvies.nl.

VVE-advies-logoSchuurs Advies is sinds begin 2015 een samenwerking aangegaan met VvE Advies. Daar krijgt u niet alleen juridisch advies, maar u kunt daar ook terecht voor bouwkundige inspecties, (aankoop-)keuringen, meerjarenonderhoudsplanningen en -begrotingen (MJOP) en installatietechnische hulp & advies.

Publicaties