CAR-verzekering – zelf doen?

De laatste tijd wordt aan mij steeds vaker gevraagd of een VvE zelf een car- of bouwverzekering moet afsluiten of dat dit aan de aannemer/projectontwikkelaar overgelaten kan worden. Ik verklap alvast dat een eigen car-verzekering voordelen heeft. Een ‘eigen’ bouwverzekering dekt vaak meer risico’s af dan als de aannemer de verzekering sluit, de verzekering sluit aan bij de belangen van de VvE en het kan zelfs voordeliger zijn! Ik zal hieronder het een en ander uiteenzetten.

Er zijn grofweg drie manieren om risico’s bij bouwwerkzaamheden te beheersen of de gevolgen te verminderen. Je kunt afspraken vastleggen over welke partij een risico draagt in de overeenkomst. Je kunt sparen voor de gevolgen van risico’s en de negatieve gevolgen voor lief nemen of je kunt je ervoor verzekeren. Dit verzekeren komt in dit artikel aan de orde.

Ik wijs onder meer op de insteek van de verzekeringnemer. Een aannemer denkt bij het afsluiten van een bouwverzekering aan zijn eigen belangen: welke risico’s kan en wil hij lopen en welke niet. Natuurlijk spelen daarbij de wensen van zijn opdrachtgever mee, maar als de opdrachtgever geen specifieke eisen stelt, zal de aannemer met name zijn eigen belang verzekeren.

Bij meerdere (neven-)aannemers die allemaal zelf verzekerd zijn kunnen ingewikkelde situaties ontstaan als zij tegelijkertijd op de bouwplaats aanwezig zijn en er schade ontstaat. Ook kan een faillissement van de aannemer een groot risico inhouden voor de VvE, welk risico niet aanwezig is als de VvE zelf de verzekering afsluit.

De kosten van een car-verzekering voor de VvE vallen -zonder uitgebreid onderzoek gedaan te hebben- volgens mij erg mee. De aannemer berekent de premie als percentage van de opdrachtsom door (al dan niet ‘verstopt’ in de post algemene kosten), terwijl de VvE vaak goedkoper uit is door zelf de verzekering af te sluiten.

Voor meer informatie, uitleg, overwegingen en/of argumenten verwijs ik u vriendelijk naar dit artikel, dat tevens gepubliceerd is op www.vveadvies.nl.

Voor opmerkingen, vragen, suggesties of aanvullingen kunt u met mij contact opnemen: mail@schuursadvies.nl of 06-1500 3207. Ook kunt u bij mij terecht voor hulp bij aanbesteding, afwegen van risico’s en advies over contracten en algemene voorwaarden.