Nieuwe wet bestuur en toezicht rechtspersonen – Wbtr – niet voor VvE’s

Op 1 juli 2021 treedt een nieuwe wet in werking, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze wet beoogt een meer uniforme regeling te geven voor de inrichting van het bestuur van (bijna) alle rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s). De nieuwe bepalingen brengen reuring in de wereld van verenigingen en stichtingen. Maar de Wbtr geldt niet voor VvE’s!