Collectieve opstalverzekering ziet ook op privé gedeelten

Een collectieve opstalverzekering bij VvE’s dekt schade aan de opstal. Regelmatig krijg ik hier vragen over. Met name over de wijze waarop schade gemeld moet worden en welke schade eigenlijk onder de opstalverzekering valt. Vaker dan ik zou willen wordt er van uit gegaan dat de collectieve opstalverzekering alleen schade aan gemeenschappelijke gedeelten dekt en dat alles ‘binnen de muren’ voor rekening van de eigenaar is. Hier wordt een grote denkfout gemaakt, die zich lastig laat corrigeren.

Denkfout

De denkfout gemaakt wordt zit ‘m in de toevoeging van het woord ‘collectief’ aan de opstalverzekering. Daarmee wordt de gedachtegang van de eigenaars en bestuurders al de verkeerde kant opgestuurd. Ik leg het uit. Onderscheid moet worden gemaakt tussen de definitie van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken in de splitsingsreglementen en de definitie van ‘opstal’ die gebruikt wordt voor de opstalverzekering. De opstalverzekering maakt niet het onderscheid tussen gemeenschappelijke gedeelten en zaken en privé gedeelten, dat in de splitsingsreglementen wordt gemaakt. De opstalverzekering gaat uit van hetgeen tot de opstal behoort, ongeacht de regelingen omtrent de eigendom en zeggenschap in de splitsingsreglementen.

Wat dan wel?

Tot de opstal hoort al hetgeen dat ‘aard- en nagelvast’ aan het gebouw zit. Van daken, buitenmuren, funderingen, dragende muren, trappenhallen, liften en kozijnen vermoedt iedereen wel dat het tot de opstal hoort. Maar zaken als (individuele) cv-installaties, inclusief leidingen en radiatoren horen ook tot de opstal, evenals keukens, badkamers, verlijmde (harde) vloerbedekkingen, behang en stucwerk. Grof gezegd hoort alles dat niet zonder (braak)schade van het gebouw verwijderd kan worden, tot de opstal. Natuurlijk zijn er nuances en uitzonderingen, maar in ieder geval houdt de opstalverzekering niet op bij de voordeur.

Achterstallig onderhoud

Als de oorzaak van de schade gelegen is in achterstallig onderhoud, dan dekt de verzekering (vaak) niet. Of ze keren wel uit, maar geven de waarschuwing dat bij een volgende keer er geen uitkering plaatsvindt. Of ze royeren de verzekering. Een verzekering is nooit bedoeld om achterstallig onderhoud alsnog te dekken. Als voorbeeld een VvE die ik heb bijgestaan, waarin de waterleidingen al oud waren. In deze VvE kwamen steeds meer lekkages als gevolg van knappende of lekkende leidingen voor. De verzekeraar heeft een aantal keer de schade vergoed, maar op enig moment hebben ze het bestuur te kennen gegeven dat er onderhoud aan de leidingen diende plaats te vinden. De enige mogelijkheid was om de leidingen helemaal te vervangen. Omdat de vergadering van eigenaars dit te duur vond, is er van dit onderhoud niets terecht gekomen. De verzekeraar heeft -gelukkig voor de VvE- de verzekering niet opgezegd, maar hij heeft het eigen risico ter zake waterschades verhoogd tot het gemiddelde schadebedrag dat vergoed werd bij de vorige schades. Zo zal effectief gezien de VvE zelf de gevolgen blijven dragen, omdat ze niet overgaat tot het plegen van adequaat onderhoud.

Opstal of inboedel.

Een opstalverzekering dekt vaak de opgetreden schade en gaat niet verder dan het schadeherstel. Een inboedelverzekering geeft vaak een vervanging van de inboedel die schade heeft geleden. Het kan voorkomen dat er lekkage optreedt, waardoor er waterschade aan onder meer behang en losliggend laminaat is ontstaan. De eigenaar kan ervoor kiezen om de gevolgschade in zijn geheel te melden bij het bestuur, waardoor de VvE verzekeringspenningen ontvangt voor schadeherstel. Daarmee is het vaak niet mogelijk om de gehele laminaatvloer te vervangen. De kromgetrokken delen worden vervangen, maar er blijft enig kleurverschil over. Als de schade aan de laminaatvloer bij de inboedelverzekeraar wordt gemeld, zal deze de vloer vervangen. Dan is er geen kleurverschil. De eigenaar kan dus zelf beslissen bij wie hij optredende schade meldt.

Hulp bij verzekering en schadeherstel: schakel Schuurs Advies in!

Neem contact op: 06 1500 3207 of mail@schuursadvies.nl.