KOR op de schop

De kleine ondernemersregeling (hierna: KOR) gaat waarschijnlijk in 2019 of 2020 op de schop. Dit is interessant voor VvE’s die zonnepanelen willen plaatsen.

Zonnepanelen en BTW.

Particulieren kunnen tot nog toe bij de aanschaf van zonnepanelen de BTW van de aanschaf terugkrijgen. Zij worden kort ondernemer, krijgen de BTW over de aanschafprijs terug en doen vervolgens een beroep op de KOR en de vrijstelling van de administratieve verplichtingen. Daardoor hoeven zij niet een BTW-administratie bij te houden en btw-aangifte te doen.

VvE’s kunnen geen beroep doen op deze regeling, omdat de kleine ondernemersregeling (KOR) niet geldt voor rechtspersonen. De VvE is per definitie een rechtspersoon en dus kan deze geen vrijstelling krijgen van de administratieve verplichtingen.

Nieuw stelsel.

De minister heeft in de bijlagen bij de miljoenennota 2018 op pagina 271 aangekondigd dat de regeling waarschijnlijk aangepast gaat worden naar het Europees model. Deze regeling gaat niet meer uit van de BTW-aangifte over een jaar, maar er wordt naar de totale jaaromzet gekeken. Als de jaaromzet beneden een bepaald peil blijft (het lijkt erop dat de hoogte van de drempel €17500,- zal worden, maar dat kan ook wat hoger worden) , zal geen BTW verschuldigd zijn. Tevens gaat deze regeling ook gelden voor rechtspersonen. De VvE kan dan bij aanschaf van zonnepanelen ook op deze regeling een beroep doen. Gunstig dus!

Wel dient bedacht te worden, dat de nieuwe regeling uitgaat van het principe dat de kleine ondernemer geen BTW-belaste ondernemer meer is, maar een BTW-vrijgestelde ondernemer. Deze kleine ondernemer kan dan geen BTW meer terugvragen en mag dit ook niet in rekening brengen bij zijn afnemers.

Conclusie.

Hoe deze regeling in de praktijk uit zal pakken is nog even afwachten. Maar het lijkt erop dat dit gunstig zal zijn voor het terugvragen van BTW over de zonnepanelen. In het jaar van aanschaf doet de VvE geen beroep op deze regeling, maar in het daarop volgende jaar wel en voilà: wel BTW teruggaaf over de zonnepanelen en de daarop volgende jaren geen administratieve lasten!