ACM en incasso

Uit recent onderzoek door de ACM (Autoriteit Consument en Markt) blijkt dat veel incassobureaus oneerlijk werken. Er worden te hoge kosten in rekening gebracht, onduidelijke rekening worden gepresenteerd en zo zijn er meer misstanden.

Om te zorgen dat de incasso van de (periodieke) bijdragen geen probleem voor uw VvE oplevert, eerlijk en rechtvaardig verloopt, en direct resultaat oplevert is specialistische kennis nodig. Die kennis heeft Schuurs Advies in huis.

Uw VvE kan niet zomaar alle kosten die zij maakt bij de debiteur in rekening brengen. De rente die u kunt rekeningen is aan regels gebonden. Ook is door veranderingen in regelgeving met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten voor veel VvE’s niet duidelijk wat zij wel of niet aan extra kosten bij debiteuren in rekening kunnen brengen. Zie bijvoorbeeld deze blog van Schuurs Advies.

Wilt u de incassoprocedure van uw VvE eens onder de loep nemen? En zorgen dat uw VvE geen onevenredig risico loopt, maar zonder vertraging de achterstallige bijdragen int? Schuurs Advies kan u adviseren over een eerlijke en goede wijze van incasseren van achterstallige periodieke bijdragen of neemt de incasso zelf ter hand. Neem vrijblijvend contact met Schuurs Advies op: 06-1500 3207 of mail@schuursadvies.nl.