Schade melden en schade herstel

Schade op of in het gebouw wil iedereen vermijden, maar toch krijgt iedere VvE er mee te maken. Is het geen daklekkage, dan is er schade aan de muur van de toegangshal. Wie meldt de schade en wat gebeurt er dan? Zeker als er schade is binnen een privé gedeelte, is de weg die bewandeld moet worden niet direct intuïtief te noemen. Voor uitleg over de dekking van de opstalverzekering en de opstal binnen een privé gedeelte, link ik naar deze blog.

Schade melden

Als er schade is in of aan uw appartement, dan dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de (opstal-)verzekeraar. De splitsingsreglementen schrijven allen voor, dat degene die de verzekeringnemer vertegenwoordigt, dit dient te doen. De verzekeringnemer is de VvE namens de gezamenlijk eigenaars. De vertegenwoordiger van de verzekeringnemer is het bestuur. De eigenaar kan -strikt juridisch genomen- niet zelf rechtstreeks de schade bij de verzekeraar melden. De juiste weg is dus: eigenaar meldt bij het bestuur, die op haar beurt de schade meldt bij de verzekeraar. Ik benadruk nog maar eens dat het bestuur ook schade binnen een privé gedeelte, zoals schade aan behang, keuken, badkamer of verlijmde harde vloer, bij de verzekeraar moet melden (zie ook deze blog).

Schade herstel

Nadat de schade gemeld is bij de verzekeraar, zal de verzekeraar aangeven of de schade hersteld kan worden, of dat zij een verzekeringsexpert/-taxateur langs sturen om de oorzaak vast te stellen of de schade op te nemen. Wanneer er door de verzekeraar akkoord op herstel is gegeven, zal het bestuur opdracht geven de schade te herstellen. Let op: dit is dus niet de eigenaar die opdracht geeft tot schadeherstel, en vervolgens de factuur bij het bestuur indient. Het bestuur dient namens de VvE en de gezamenlijk eigenaars opdracht te geven tot herstel. De VvE ontvangt daartoe ook de verzekeringspenningen. Wel zal de VvE zoveel als mogelijk de wensen van de betrokken privé eigenaar in acht moeten nemen. De eigenaar kan aangeven dat hij wil dat de leverancier van zijn harde verlijmde parketvloer ook de schade herstelt aan de vloer. Als dit binnen het budget opgelost kan worden, dan zal het bestuur die wens moeten inwilligen, ook als er een aannemer is die de vloer goedkoper kan herstellen. De eigenaar kan echter niet in een betere situatie gebracht worden dan waar hij voordat de schade zich voordeed in bevond. Als voorbeeld: als zijn vloer bestond uit verlijmd laminaat van een bouwmarkt kan hij niet nu verlangen dat er een handgepolijste notenhouten parketvloer wordt teruggelegd. Schadeherstel dient als voornaamste doel de eigenaar na de schade terug te brengen in de situatie waarin hij zich bevond voor de schade zich voordeed.

Overgebleven schadepenningen

Als de schade is hersteld en er blijven schadepenningen over, heeft de eigenaar daar dan recht op? Kort antwoord: nee. De schadepenningen komen de VvE toe. Als er schadepenningen overblijven, dan worden deze aan het reservefonds toegevoegd. Daaraan gekoppeld komt dan de vraag of het bestuur van de VvE dan altijd op zoek gaat naar de goedkoopste oplossing, om zo maar zoveel mogelijk schadepenningen over te houden of zelfs maar helemaal af te zien van herstel. Die vlieger gaat niet op, de schade moet adequaat hersteld worden. Dit kan juridisch ook afgedwongen worden. Ook kan het bestuur niet opleggen dat de eigenaar maar zelf een ‘behangetje’ plakt of een ‘likje verf op de muur gooit’. De schade moet goed en deugdelijk hersteld worden.

Eigen risico

Veel vragen worden gesteld over het eigen risico. Veel eigenaars verwachten dat als de schade zich binnen een privé gedeelte voordoet, zij ook het eigen risico moeten dragen. Dit is niet juist. De oorzaak van de schade is bepalend voor de vraag wie het eigen risico moet dragen. Als de oorzaak gelegen is in een gemeenschappelijk gedeelte of een gemeenschappelijke zaak, dan draagt de VvE het eigen risico. Als de oorzaak gelegen is in een privé zaak, dan draagt de eigenaar van die privé zaak het eigen risico. Dit is dan het verschil tussen de schade die hij lijdt en de vergoeding van de verzekering. Overigens is er ook jurisprudentie, waaruit afgeleid kan worden dat er zelfs gevallen zijn, waarin de VvE altijd het eigen risico draagt, ongeacht de oorzaak. De redenering is dan dat de VvE beslist over de verzekeringsvoorwaarden, dus ook over een eventueel eigen risico en/of de hoogte daarvan. Nu de VvE de beslissing heeft gemaakt over een eigen risico, is het ook de VvE die de gevolgen van dat besluit moet dragen. Eindresultaat: het eigen risico wordt altijd door de VvE gedragen.

Hulp bij verzekeringen: schakel Schuurs Advies in!

Voor meer informatie: 06-1500.3207 of mail@schuursadvies.nl.